Producción: AqtFilms.
Operador de cámara (foso): Marta Cobos.